Search
Monday 22 July 2019
  • :
  • :

Sejarah Berdirinya MTsN 1 CLU

Madrasah didirikan :

Tahun 1978

Nama Madrasah :

Madrasah Tsanawiyah Mabaul’Ulum

Bentuk Madrasah :

Biasa / Konvensional

Nama yayasan :

Mambaul ‘Ulum Margasari

Status tanah :

Yayasan

Letak Geografis :

Daerah dataran rendah dengan kondisi lingkungan yang aman dan mudah dijangkau.

Kepala Madrasah :

  1. Abdullah Tahun 1978 s/d 1997
  2. H. Asmuni. HMA, BA Tahun 1997 s/d 2004
  3. Drs. Zainuddin Tahun 2004 s/d 2007
  4.  Akhmad Yamani, S.Ag Tahun 2007 s/d 2009
  5. Drs. Zainuddin Tahun 2009 s/d 2011.
  6. Muhammad, S.Ag, S.Pd Tahun 2011 s/d 2013
  7. Abd. Razak, S.Ag Tahun 2013 s/d sekarang.